Методичні матеріали

Каталог методичних матеріалів

Курс відео лекцій

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВ»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування